Liliana Bregaj është mësuse e re në mesin tonë, në mesin e shumë mësimdhënësve që punojmë e veprojmë për të përhapur dritën e diturinë te fëmijët shqiptarë në mërgatë.

  Mësimdhënëset: Minire Azemi, Liliana Bregaj dhe Lumnie Klinaku

 

Mirë se erdhe Liliana! Suksese ty e nxënesve të shkollës shqipe në Baar!