Znj. Anita Duriçi është prej vitesh mësuese e gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në Lozanë të Zvicrës.
E përgëzojmë dhe e falënderojmë për kontributin e saj në mësimdhënien e gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në Diasporë.